Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych W książce w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse-charge) stosowany przy rozliczaniu usług budowalnych od 1.01.2017 r., analizując szczegółowo przepisy ustawy z 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.W publikacji zaprezentowano nie tylko rozliczenia z tytułu realizacji projektów budowlanych z udziałem podmiotów krajowych, lecz także mających siedzibę poza Polską. Ukazano zarówno teoretyczne aspekty przepisów wprowadzonych do ustawy o V


Autor: Joanna Wiak
Finansujący jako strona umowy leasingu Publikacja jest pierwszym kompleksowym

Finansujący jako strona umowy leasingu Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem o charakterze cywilistycznym statusu prawnego finansującego jako strony umowy leasingu w Kodeksie cywilnym. Status prawny finansującego będącego podmiotem profesjonalnym jest w wielu przypadkach niejasny, w związku z cz

Autor: Monika Wyszomirska Łapczyńska
Pisma urzędowe i pisma procesowe w sprawach podatkowych z objaśnieniami i płytą CD

Pisma urzędowe i pisma procesowe w sprawach podatkowych z objaśnieniami i płytą CD Pisma urzędowe i pisma procesowe w sprawach podatkowych z objaśnieniami i płytą CD to kompendium niezbędnej wiedzy, która pozwoli na umiejętne formułowanie żądań w sprawach podatkowych, a także na zrozumienie zawiło

Autor: Poradnik Gazety Prawnej 2020
Kasy online 2020 Wymiana użytkowanie nowe obowiązki informacyjne Od 1 maja 2019

Kasy online 2020 Wymiana użytkowanie nowe obowiązki informacyjne Od 1 maja 2019 roku wprowadzono kasy online. Wymiana kas starego typu na kasy online będzie się odbywać stopniowo. Ustawodawca zmienił także zasady zgłaszania kas do urzędu skarbowego oraz ubiegania się o ulgę na ich zakup, a także wprowa

Autor: Infor
Instrukcje Księgowego 71 praktycznych procedur z serwisem internetowym Książka

Instrukcje Księgowego 71 praktycznych procedur z serwisem internetowym Książka zawiera zestaw aktualnych i praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe. Trudne i skomplikowane zagadnienia prawne i proceduralne przedstawiono w sposób prosty, zwięzły i przystępny pr

Autor: Michał Gosek
Wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorstw Prezentowana publikacja w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wspierania

Wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorstw Prezentowana publikacja w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wspierania nowych inwestycji dla przedsiębiorstw. Książa została także wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów oraz poglądy doktryny. W publikacji omówiono m.in. zagadnienia związane

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych


Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych