Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Praktyczne vademecum podatnika Publikacja dotyczy wprowadzonej w dniu 15 lipca 2016 roku klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jest to nowe rozwiązanie ustawowe wprowadzone do przepisów Ordynacji podatkowej, które w tak dużym zakresie unormowań dotyka jednego z najistotniejszych zagadnień dla całego prawa podatkowego. Ustawodawca tworząc regulacje tej klauzuli posługuje się środkami techniki prawodawczej zapewniającymi elastyczność. Stąd też szczególną uwagę Autor poświęca analizie tych środków techniki prawodawczej i ocenie ich przełożen


Autor:
Elektroniczna dokumentacja podatkowa 2020 przykłady wypełnionych ewidencji i wzory wniosków

Elektroniczna dokumentacja podatkowa 2020 przykłady wypełnionych ewidencji i wzory wniosków Na podatników nakładane jest coraz więcej nowych obowiązków podatkowych związanych z zastąpieniem papieru elektroniką. Od 18 kwietnia 2019 r. zamówienia publiczne będą zasadniczo fakturowane elektroniczni

Autor: Jakub Jankowski
Ulgi w CIT z tytułu działalności innowacyjnej i

Ulgi w CIT z tytułu działalności innowacyjnej i inwestycyjnej Publikacja szczegółowo omawia problematykę ulg w podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do działalności innowacyjnej oraz inwestycyjnej, a w szczególności: ulgi na działalność badawczo-rozwojową, obniżonej stawki CIT dla dochod

Autor: Joanna Wiak
Finansujący jako strona umowy leasingu Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem

Finansujący jako strona umowy leasingu Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem o charakterze cywilistycznym statusu prawnego finansującego jako strony umowy leasingu w Kodeksie cywilnym. Status prawny finansującego będącego podmiotem profesjonalnym jest w wielu przypadkach niejasny, w związku z cz

Autor: Dariusz Strzelec
Wznowienie postępowania podatkowego w przypadku nowych okoliczności faktycznych lub

Wznowienie postępowania podatkowego w przypadku nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów Wznowienie postępowania podatkowego w przypadku nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów

Autor: Podatki 2018
Podatki 2020 Legis stan prawny 2 stycznia 2020 roku

Podatki 2020 Legis stan prawny 2 stycznia 2020 roku Publikacja o podatkach na 2019 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:- 1. Ordynacja podatkowa - 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2019- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy - 4. Podatek dochodowy od osób prawnych 2019 - 5. VAT - 6. Akcyza

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Praktyczne vademecum podatnika


Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Praktyczne vademecum podatnika