Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Praktyczne vademecum podatnika Publikacja dotyczy wprowadzonej w dniu 15 lipca 2016 roku klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jest to nowe rozwiązanie ustawowe wprowadzone do przepisów Ordynacji podatkowej, które w tak dużym zakresie unormowań dotyka jednego z najistotniejszych zagadnień dla całego prawa podatkowego. Ustawodawca tworząc regulacje tej klauzuli posługuje się środkami techniki prawodawczej zapewniającymi elastyczność. Stąd też szczególną uwagę Autor poświęca analizie tych środków techniki prawodawczej i ocenie ich przełożen


Autor: Poradnik Gazety Prawnej 2020
PIT-y i ulgi podatkowe 2020 Komplet informacji – jak prawidłowo

PIT-y i ulgi podatkowe 2020 Komplet informacji – jak prawidłowo sporządzić zeznanie roczne za 2019 r. oraz skorzystać z ulg podatkowych. Publikacja składa się z instrukcji:- prawidłowego sporządzania PIT-8C, PIT-11 przez płatników,- poprawnego wypełniania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Autor: Jakub Jankowski
Ulgi w CIT z tytułu działalności innowacyjnej i inwestycyjnej Publikacja

Ulgi w CIT z tytułu działalności innowacyjnej i inwestycyjnej Publikacja szczegółowo omawia problematykę ulg w podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do działalności innowacyjnej oraz inwestycyjnej, a w szczególności: ulgi na działalność badawczo-rozwojową, obniżonej stawki CIT dla dochod

Autor: Poradnik Gazety Prawnej 2020
PIT CIT ryczałt 2020 Podatki część 1 Publikacja

PIT CIT ryczałt 2020 Podatki część 1 Publikacja zawiera ujednolicone wersje ustaw: o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz o ryczałcie ewidencjonowanym i karcie podatkowej (ryczałt). Ujednolicone wersje przepisów uwzględniają wszystkie zmiany, któr

Autor: Paweł Dymlang
Samochód w działalności gospodarczej PIT, CIT, VAT, podatek od

Samochód w działalności gospodarczej PIT, CIT, VAT, podatek od środków transportowych od 1 stycznia 2019 r. (z suplementem elektronicznym) W książce Samochód w działalności gospodarczej znajdziesz kompleksowe omówienie zagadnień związanych z opodatkowaniem samochodów wykorzystywanych w dzi

Autor: Infor
PKPiR 2020 podatkowa księga przychodów i rozchodów Komplet informacji o

PKPiR 2020 podatkowa księga przychodów i rozchodów Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W publikacji omówiono na przykładach: rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania kore

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Praktyczne vademecum podatnika


Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Praktyczne vademecum podatnika