Instrukcje księgowe i podatkowe 2020 Beck Hołda Planowany termin wydania Lipiec 2020 roku Rok 2020 przyniósł kolejne liczne zmiany podatkowe, rachunkowe, płacowe i finansowe, w szczególności związane z kolejnymi tarczami antykryzysowymi. W związku z tym pojawiała się konieczność przygotowania nowych procedur, instrukcji, regulaminów oraz zaktualizowania tych już istniejących w jednostce. Generalnie sytuacja gospodarcza związana z pandemią Covid-19 spowodowała niepewność co do kontynuowania działalności. Warto więc przygotować Instrukcję w sprawie testów na utratę wartości. Zmieni


Autor: Jakub Jankowski
Ulgi w CIT z tytułu działalności innowacyjnej i

Ulgi w CIT z tytułu działalności innowacyjnej i inwestycyjnej Publikacja szczegółowo omawia problematykę ulg w podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do działalności innowacyjnej oraz inwestycyjnej, a w szczególności: ulgi na działalność badawczo-rozwojową, obniżonej stawki CIT dla dochod

Autor: Adam Mariański
Planowanie sukcesyjne prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem

Planowanie sukcesyjne prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej Publikacja będzie pomocna w wyborze niezbędnych mechanizmów sukcesji minimalizujących obciążenia podatkowe, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony majątku przedsiębiorstwa rodzinnego dla przyszłych

Autor: Podatki 2020
Podatki 2020 ustawy stan prawny na 1 stycznia 2020 roku Podatki 2020 to

Podatki 2020 ustawy stan prawny na 1 stycznia 2020 roku Podatki 2020 to zbiór najważniejszych przepisów podatkowych zawierający najnowsze zmiany wprowadzone przez ustawodawcę. W publikacji znajdziesz teksty ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od to

Autor: Podatki 2020
Podatki 2020 Beck Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych. Stan prawny: 8 stycznia 2020

Podatki 2020 Beck Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych. Stan prawny: 8 stycznia 2020 r. (do Dz.U. z 2020 r. poz.25). W książce karta zdrapka z dostępem do aktualizowanych na bieżąco aktów prawnych. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 1.2.2020 r. (Dz.U.

Autor: Jakub Jankowski
Optymalizacja podatkowa w podatkach dochodowych dopuszczalność i prawne

Optymalizacja podatkowa w podatkach dochodowych dopuszczalność i prawne granice Książka podatkowa wyd. Beck przedstawia problematykę prawnych granic optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych. Książka o optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych zawiera kompilację kluczowych kwestii podatkowych,

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Instrukcje księgowe i podatkowe 2020 Beck Hołda Planowany termin wydania Lipiec 2020 roku


Instrukcje księgowe i podatkowe 2020 Beck Hołda Planowany termin wydania Lipiec 2020 roku